Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 14 resultaten
 • Cijfers en tabellen - Fiscaliteit - Diversen - Kadastraal inkomen
  IndexatieInkomstenbelasting (1)Onroerende voorheffing (1)IndexcijferInkomstenjaar 2020 – aanslagjaar 2021Aanslagjaar 20201,8492Inkomstenjaar 2019 – aanslagjaar 2020Aanslagjaar 20191,8230Inkomstenjaar 2018 – aanslagjaar 2019Aanslagjaar 20181,7863Inkomstenjaar 2017 – aanslagjaar 2018Aanslagjaar 20171,7491(1) Voor de inkomstenbelasting is het aanslagjaar in principe gelijk aan het inkomstenjaar + 1. Voor de onroerende voorheffing is het aanslagjaar daarentegen gelijk aan het inkomstenjaar....
  Klik hier
 • Cijfers en tabellen - Fiscaliteit - Onroerende voorheffing - Brussel
  Bron: art. 251-260ter WIB 92AlgemeenDe onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden, enz.) die jaarlijks betaald moet worden. Ze is in principe verschuldigd door degene die op 1 januari van het aanslagjaar de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is (hierna de belastingplichtige genoemd).In tegenstelling tot de inkomstenbelasting, waarbij het aanslagjaar in principe gelijk is aan het inkomstenjaar + 1, is inzake de...
  Klik hier
 • Cijfers en tabellen - Fiscaliteit - Onroerende voorheffing - Vlaanderen
  Bron: Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF), titel 2, hoofdstuk 1AlgemeenDe onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden, enz.) die jaarlijks betaald moet worden. Ze is in principe verschuldigd door degene die op 1 januari van het aanslagjaar de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is (hierna de belastingplichtige genoemd).In tegenstelling tot de inkomstenbelasting, waarbij het aanslagjaar in principe gelijk is aan het inkomstenjaar...
  Klik hier
 • Cijfers en tabellen - Fiscaliteit - Onroerende voorheffing - Wallonië
  Bron: art. 251-260ter WIB 92AlgemeenDe onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden, enz.) die jaarlijks betaald moet worden. Ze is in principe verschuldigd door degene die op 1 januari van het aanslagjaar de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is (hierna de belastingplichtige genoemd).In tegenstelling tot de inkomstenbelasting, waarbij het aanslagjaar in principe gelijk is aan het inkomstenjaar + 1, is inzake de...
  Klik hier
 • Cijfers en tabellen - Fiscaliteit - Diversen - Verkoop onroerend goed: registratierechten
  Vlaams gewestTarievenTariefBronBasis10%art. 2.9.4.1.1 VCFGezinswoning (1)- Algemeen (2)- Ingrijpende energetische renovatie (3)- Beschermd monument (4)6%art. 2.9.4.2.11 VCF5%art. 2.9.4.2.12 VCF1%art. 2.9.4.2.14 VCFWoning verhuurd via erkend sociaal verhuurkantoor (5)7%art. 2.9.4.2.13 VCFBeschermd monument (geen gezinswoning) (6)5%art. 2.9.4.2.10 VCFGronden - natuurbeheerplan type 40%Sociale woningen1,5%art. 2.9.4.2.3 VCFBeroepsverkopers4%art. 2.9.4.2.4 VCFSociale bouwmaatschappij6%art. 2.9.4.2.7 VCF(1)...
  Klik hier
 • Cijfers en tabellen - Fiscaliteit - Diversen - Woonbonus en wooncheque
  Belastingvermindering enige en eigen woning (woonbonus)FederaalArt. 539, §1 WIB 92Leningen gesloten na 01.01.2005 en vóór 01.01.2014 voor een woning die op 31.12 van het kredietjaar wel de enige en eigen woning was, maar niet meer de eigen woning is op het tijdstip van betaling.OmschrijvingBasisbedragAj. 2021Aj. 2020Aj. 2019Aj. 2018Maximumbedrag van de interesten, kapitaalaflossingen en levensverzekeringspremies€ 1.500€ 2.390€ 2.350€ 2.310€ 2.260Verhoging gedurende de eerste 10 jaar...
  Klik hier
 • Cijfers en tabellen - Fiscaliteit - Schenkingsrechten - Wallonië
  Bron: Art. 131 e.v. W.Reg. Waals gewestTarieven voor schenkingen van roerende goederenIn rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden3,30%Tussen alle anderen5,50%Tarieven voor schenkingen van onroerende goederenIn rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonendenGedeelte van het brutoaandeelTarief€ 0 tot € 150.0003%€ 150.000 tot € 250.0009%€ 250.000 tot € 450.00018%€ 450.000 en meer27%Tussen alle anderenGedeelte van het brutoaandeelTarief€ 0 tot € 150.00010%€ 150.000 tot € 250.00020%€ 250.000 tot € 450.00030%€ 450.000 en meer40%(1)...
  Klik hier
 • Cijfers en tabellen - Fiscaliteit - Successierechten - Vlaanderen
  TarievenBron: art. 2.7.4.1.1. VCFIn rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden (1) en (2)Gedeelte van het nettoaandeelTarief€ 0,00tot€ 50.000,003%€ 50.000,00tot€ 250.000,009%€ 250.000,00en meer27%In zijlijn en tussen niet-verwantenGedeelte van het nettoaandeeltussen broers en zusters (2)tussen alle anderen (3)€ 0,00tot€ 35.000,0025%25%€ 35.000,00tot€ 75.000,0030%45%€ 75.000,00en meer55%55%(1) Bij de berekening van de successierechten wordt de nalatenschap opgesplitst...
  Klik hier
 • Cijfers en tabellen - Fiscaliteit - Schenkingsrechten - Vlaanderen
  Bron: Art. 2.8.4.1.1. e.v. VCFTarieven voor schenkingen van roerende goederenIn rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden3%Voor alle anderen7%Tarieven voor schenkingen van onroerende goederenIn rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonendenGedeelte van het brutoaandeelTariefAlgemeenVermindering (1)€ 0 tot € 150.0003%3%€ 150.000 tot € 250.0009%6%€ 250.000 tot € 450.00018%12%€ 450.000 en meer27%18%Tussen alle anderenGedeelte van het brutoaandeelTariefAlgemeenVermindering...
  Klik hier
 • Cijfers en tabellen - Fiscaliteit - Successierechten - Wallonië
  TarievenBron: art. 48 tot 53 W.Succ. Waals gewestIn rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden (1) en (2)Gedeelte van het nettoaandeel€ 0 tot € 12.5003%€ 12.500 tot € 25.0004%€ 25.000 tot € 50.0005%€ 50.000 tot € 100.0007%€ 100.000 tot € 150.00010%€ 150.000 tot € 200.00014%€ 200.000 tot € 250.00018%€ 250.000 tot € 500.00024%vanaf € 500.00030%In zijlijn en tussen niet-verwanten (1) en (2)Gedeelte van het nettoaandeeltussen broers en...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 14 resultaten