Cijfers en tabellen

Fiscaliteit

Facturering

Natuurlijke personen

Combinatie verlaagd tarief en btw verlegd
Voor de facturering van werken in onroerende staat zijn in hoofdzaak twee verschillende regels van belang, met name diegene inzake de toepassing van het verlaagd tarief van 6% btw en diegene m.b.t. de verlegging van d...