Referentiegids

Hoofdstuk XII - Afspraken met aannemers en de Wet Breyne

A. Afspraken met aannemers

V 11000
Omdat de bouwsector gevoelig is voor geschillen en procedures, is het aangewezen deze zoveel mogelijk te vermijden en de risico’s te beperken. Een belangrijke fase daarbij is de contractvorming, bv. het moment waarop u akkoord gaat met de offerte van de aannemer. De partijen kunnen immers voorafgaandelijk de nodige afspraken maken zodat er duidelijkheid bestaat over hun rechten e...