Referentiegids

Hoofdstuk IX - Andere huur

B. Enkele principes inzake huur in het gemeen recht

1. Wanneer is er sprake van huur?

V 8530
De wet (art. 1708 BW) maakt een onderscheid tussen twee soorten huur. Enerzijds de huur van goederen en a...