Referentiegids

Hoofdstuk IX - Andere huur

A. Wanneer van toepassing?

Naast de stelsels van woninghuur en handelshuur, is er tevens voorzien in een systeem van gemene (gewone) huur. Deze gemene huur heeft betrekking op die rechtsverhouding ­tussen verhuurder en huurder waarop er geen bijzondere regeling van toepassing is. De ­relevante regelgeving voor deze gewone huur is hoofdzakelijk terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek. Het is deze gemene huur die hier behandeld wordt.
In dit hoofdstuk zal er dus ingegaan worden op de gemene huur die in principe van toepassing is op de huur van o.a. kantoren, garages en opslagplaatsen, vakantiewoningen en studentenkamers.
</...