Referentiegids

Hoofdstuk VIII - Handelshuur

A. Algemeen

1. De Wet handelshuur is dwingend

V 7500
In dit hoofdstuk wordt de regelgeving van toepassing op handelshuur toegelicht. Voor de verhuurder is het van cruciaal belang om te weten wanneer de verhuring van zijn handels...