Referentiegids

Hoofdstuk VII - Woninghuur

B. De advertentie van de woning

1. Attesten en andere verplichtingen

a. Eigendomsattest

V 6080
<...