Referentiegids

Hoofdstuk VI - Appartementsmede-eigendom

A. Toepassingsgebied van de Appartementswet

1. Wanneer is de wet van toepassing?

V 5000
De Wet inzake appartementsmede-eigendom geldt voor “ieder onroerend goed waarop een gebouw of groep van ...