Referentiegids

Hoofdstuk III - Registratierechten bij verkoop

A. Situering van het verkooprecht

1. De registratie en de registratietermijnen

a. De verplichte registratie

V 2000
</...