Referentiegids

Hoofdstuk XIII - Varia – basisprincipes

F. Plannen met vastgoed

1. Tontine en aanwas voor vastgoed

a. Achtergrond