Referentiegids

Hoofdstuk XIII - Varia – basisprincipes

E. Vastgoed schenken

1. Notariële akte

V 11920
Een schenking van Belgisch vastgoed moet via een notaris gebeuren. De formaliteiten en geldigheidsvoorwaarden moeten dan ook integraal nageleefd worden.
...