Referentiegids

Hoofdstuk XIII - Varia – basisprincipes

D. Vastgoed erven

1. Algemene beginselen

a. Burgerlijk recht

V 11910