Referentiegids

Hoofdstuk I - Eigendomsrecht en andere zakelijke rechten

A. Wijziging op komst vanaf 1 september 2021

V 1
Nieuw Burgerlijk Wetboek. Op 1 september 2021 zal de Wet van 4 februari 2020 houdende Boek 3 ‘goederen’ van het Burgerlijk Wetboek grotendeels in werking treden. Deze wet omvat een grondige hervorming van het goederenrecht. In dit hoofdstuk wordt reeds melding gemaakt van toekomstige veranderingen. Er wordt verkort naar de nieuwe wet verwezen als ‘Boek 3 van het BW’.