Referentiegids

Hoofdstuk I - Eigendomsrecht

A. Definitie

V 5
Het eigendomsrecht is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken (art. 544 BW). In principe heeft de eigenaar het vrije gebruiksrecht, evenals het vrije beschikkingsrecht. Dit betekent dat de eigenaar kan ­kiezen of hij de zaak gebruikt of niet, of hij deze verkoopt, of hij tijdelijk het gebruik ervan afstaat, ... De eigenaar heeft eveneens recht op alles wat de eigendom voortbrengt, zoals h...