Rekentools
Om op een snelle en efficiënte manier de beste oplossing te berekenen.

 •  

  Vlaamse woonbonus vs. lagere registratierechten

  11.10.2019

  Volgens het regeerakkoord van de Vlaamse regering zullen de belastingplichtigen (wiens fiscale woonplaats in het Vlaams gewest is gevestigd) geen Vlaamse woonbonus meer kunnen genieten voor de vanaf 2020 aangegane hypothecaire leningen (notariële kredietakte)....

  Meer... Download
 •  

  Berekening van de waarde van het vruchtgebruik

  03.10.2019

  Vruchtgebruikconstructies zijn doorgaans een doorn in het oog van de fiscus. Veel controleurs proberen dan ook op alle mogelijke manieren om vruchtgebruiken aan te vallen. De fiscus zal o.m. nagaan of het vruchtgebruik (en dus ook de naakte eigendom)...

  Meer... Download
 •  

  Rendement van een belegging in vastgoed

  03.06.2019

  Door de lage rente en de onrust op de financiële markten overwegen veel beleggers in vastgoed te investeren. Bij een investering in vastgoed moet u met een heel aantal kosten rekening houden. Daarnaast zijn er belastingen, die verschillen naargelang...

  Meer... Download
 •  

  Optimalisatie van huurinkomsten - inkomstenjaar 2019

  03.05.2019

  Aan de hand van uw eigen gegevens kunt u met deze tool berekenen hoeveel huur u kunt vragen aan uw vennootschap zonder dat die deels belast wordt als loon. U kunt ook nagaan wat de impact is van het feit dat u (of uw partner) geen zaakvoerder/bestuurder...

  Meer... Download
 •  

  Huurherkwalificatie - inkomstenjaar 2019

  26.04.2019

  Verhuurt u als zaakvoerder of bestuurder een gebouw aan uw vennootschap, dan bepaalt de revalorisatiecoëfficiënt mee hoeveel huur u kunt vragen zonder dat die huur als loon geherkwalificeerd wordt. Voor inkomstenjaar 2019 werd die revalorisatiecoëfficiënt...

  Meer... Download
 •  

  Huurprijs bij beroepsmatige aanwending door huurder van privépand

  23.04.2019

  Wanneer u als particulier een privépand verhuurt, zal de aanwending door de huurder een impact hebben op hoeveel u effectief netto (na belastingen) overhoudt. Zo zullen bij beroepsmatige aanwending de werkelijke huurinkomsten belast worden, daar waar...

  Meer... Download
 •  

  Gratis lening met vaste looptijd om privé een pand te kopen en te verhuren

  23.04.2019

  Met bijgaande rekentool kunt u berekenen hoeveel uw voordeel gratis lening u kost voor een lening met vaste looptijd aangegaan bij uw vennootschap. Indien uw vennootschap u een dergelijke lening toestaat voor de aankoop van een gebouw in privénaam...

  Meer... Download
 •  

  Voordeel alle aard gratis woonst vóór en na aanpassing formule

   

  Wie een woning ter beschikking krijgt voor privébewoning wordt belast op een voordeel van alle aard. Dit voordeel is gelijk aan het geïndexeerde kadastraal inkomen maal een factor. Deze factor verschilde vroeger naargelang de woning ter beschikking...

  Meer... Download
 •  

  Voordeel alle aard gratis woonst en energie - inkomstenjaar 2019

   

  Het voordeel gratis woonst hangt mee af van de indexatiecoëfficiënt voor het kadastraal inkomen. Met de bijgaande tool berekent u uw voordeel gratis woonst voor inkomstenjaar 2019, desgevallend inclusief het forfaitair voordeel voor verwarming en elektriciteit.

  Meer... Download
 •  

  Voordeel alle aard gratis woonst en energie - inkomstenjaar 2018

   

  Wie een woning ter beschikking krijgt voor privébewoning, wordt belast op een voordeel van alle aard. Dit voordeel is gelijk aan het geïndexeerde kadastraal inkomen maal een factor. Naar aanleiding van recente rechtspraak en in afwachting van een definitieve...

  Meer... Download
 •  

  Gebouw uit de vennootschap halen

   

  Heeft u een gebouw in uw vennootschap ondergebracht of bent u dat van plan, dan is het belangrijk om te weten hoe u later het gebouw terug uit de vennootschap kunt halen en welke gevolgen dit heeft. Deze rekentool geeft u voor uw concrete situatie een...

  Meer... Download
 •  

  Huurherkwalificatie - inkomstenjaar 2018

   

  Verhuurt u als zaakvoerder of bestuurder een gebouw aan uw vennootschap, dan bepaalt de revalorisatiecoëfficiënt mee hoeveel huur u kunt vragen zonder dat die huur als loon geherkwalificeerd wordt. Voor inkomstenjaar 2018 werd die revalorisatiecoëfficiënt...

  Meer... Download
 •  

  Optimalisatie van huurinkomsten - inkomstenjaar 2018

   

  Aan de hand van uw eigen gegevens kunt u met deze tool berekenen hoeveel huur u kunt vragen aan uw vennootschap zonder dat die deels belast wordt als loon. U kunt ook nagaan wat de impact is van het feit dat u (of uw partner) geen zaakvoerder/bestuurder...

  Meer... Download
 •  

  Berekening registratierechten op gemengde inbreng

   

  Brengt u een beroepsmatig pand in als kapitaal in uw vennootschap, dan moeten daarop in principe geen registratierechten betaald worden, maar slechts het vast recht van EUR 50. Wordt dat pand niet volledig in aandelen vergoed, dan moeten er op een stuk...

  Meer... Download
 •  

  Optimalisatie van huurinkomsten - inkomstenjaar 2017

   

  Aan de hand van uw eigen gegevens kunt u met deze tool berekenen hoeveel huur u kunt vragen aan uw vennootschap zonder dat die deels belast wordt als loon. U kunt ook nagaan wat de impact is van het feit dat u (of uw partner) geen zaakvoerder/bestuurder...

  Meer... Download
 •  

  Woonkrediet herfinancieren

   

  Als de rente die de banken nu aanrekenen, lager is dan de rente op uw lopendewoonkrediet, dan kan het interessant zijn om uw woonkrediet te herfinancieren. Met deze tool kunt u een simulatie maken van een herfinanciering voor een lening die aangegaan...

  Meer... Download
 •  

  Afbetalingsplan voor huurachterstallen

   

  U zit met een huurder met een huurachterstal. Hij belooft die de komende maanden in te lopen. Hoe zet u een concreet afbetalingsplan op papier? Hoe verrekent u de nalatigheidsinteresten en/of de bijkomende kosten? Met deze rekenmodule kunt u snel en eenvoudig...

  Meer... Download
 •  

  Gemeubelde verhuur: prijs opsplitsen of niet?

   

  Bij een gemeubelde verhuur wordt 40% van de huurprijs geacht te slaan op het roerend gedeelte. Die 40% wordt na een forfaitaire kostenaftrek van 50% belast tegen 30%. U mag evenwel steeds een andere verdeling van de huurprijs overeenkomen en dat kan naargelang...

  Meer... Download
 •  

  Huurherkwalificatie - inkomstenjaar 2017

   

  Verhuurt u als zaakvoerder of bestuurder een gebouw aan uw vennootschap, dan bepaalt de revalorisatiecoëfficiënt mee hoeveel huur u kunt vragen zonder dat die huur als loon geherkwalificeerd wordt. Voor inkomstenjaar 2017 werd die revalorisatiecoëfficiënt...

  Meer... Download
 •  

  Voordeel alle aard gratis woonst en energie - inkomstenjaar 2017

   

  Het voordeel gratis woonst hangt mee af van de indexatiecoëfficiënt voor het kadastraal inkomen. Met de bijgaande tool berekent u uw voordeel gratis woonst voor inkomstenjaar 2017, desgevallend inclusief het forfaitair voordeel voor verwarming en...

  Meer... Download
 •  

  Huurherkwalificatie - inkomstenjaar 2016

   

  Verhuurt u als zaakvoerder of bestuurder een gebouw aan uw vennootschap, dan bepaalt de revalorisatiecoëfficiënt mee hoeveel huur u kunt vragen zonder dat die huur als loon geherkwalificeerd wordt. Voor inkomstenjaar 2016 werd die revalorisatiecoëfficiënt...

  Meer... Download
 •  

  Voordeel alle aard gratis woonst en energie - inkomstenjaar 2016

   

  Het voordeel gratis woonst hangt mee af van de indexatiecoëfficiënt voor het kadastraal inkomen. Met de bijgaande tool berekent u uw voordeel gratis woonst voor inkomstenjaar 2016, desgevallend inclusief het forfaitair voordeel voor verwarming en...

  Meer... Download
 •  

  Huurherkwalificatie - inkomstenjaar 2015

   

  Verhuurt u als zaakvoerder of bestuurder een gebouw aan uw vennootschap, dan bepaalt de revalorisatiecoëfficiënt mee hoeveel huur u kunt vragen zonder dat die huur als loon geherkwalificeerd wordt. Voor inkomstenjaar 2015 werd die revalorisatiecoëfficiënt...

  Meer... Download
 •  

  Voordeel alle aard gratis woonst en energie - inkomstenjaar 2015

   

  Het voordeel gratis woonst hangt mee af van de indexatiecoëfficiënt voor het kadastraal inkomen. Met de bijgaande tool berekent u uw voordeel gratis woonst voor inkomstenjaar 2015, desgevallend inclusief het forfaitair voordeel voor verwarming en...

  Meer... Download
 •  

  Huurherkwalificatie - inkomstenjaar 2014

   

  Verhuurt u als zaakvoerder of bestuurder een gebouw aan uw vennootschap, dan bepaalt de revalorisatiecoëfficiënt mee hoeveel huur u kunt vragen zonder dat die huur als loon geherkwalificeerd wordt. Voor inkomstenjaar 2014 werd die revalorisatiecoëfficiënt...

  Meer... Download
 •  

  Lijst van werken die al dan niet mogelijk zijn tegen 6% btw

   

  Voor wie werkzaam is in de bouwsector is het niet vanzelfsprekend om altijd zeker te zijn van het btw-tarief dat men moet toepassen. Wellicht stelt u zich ook vaak de vraag of u moet factureren met btw of met 'btw verlegd' (medecontractant). Aan de hand...

  Meer... Download
 •  

  Voordeel alle aard gratis woonst en energie - inkomstenjaar 2014

   

  Wie een woning ter beschikking krijgt voor privébewoning, wordt belast op een voordeel van alle aard. Dit voordeel is gelijk aan het geïndexeerde kadastraal inkomen maal een factor. De regering heeft deze factor nu verhoogd voor gebouwen met een ki...

  Meer... Download
 •  

  Belastbare winst bij verkoop van een privé onroerend goed

   

  De meerwaarde die u realiseert bij de verkoop van onroerende goederen is in principe vrijgesteld, tenzij het gaat om een snelle verkoop. De gerealiseerde meerwaarde bij de verkoop van de gezinswoning kan echter worden vrijgesteld, zelfs in geval van...

  Meer... Download