Resultaten

 
Resultaat 1 van 8 resultaten
 • Rekentools - Huurprijs bij beroepsmatige aanwending door huurder van privépand
  Wanneer u als particulier een privépand verhuurt, zal de aanwending door de huurder een impact hebben op hoeveel u effectief netto (na belastingen) overhoudt. Zo zullen bij beroepsmatige aanwending de werkelijke huurinkomsten belast worden, daar waar u bij private aanwending belast wordt op het geïndexeerd kadastraal inkomen vermenigvuldigd met 1,40. Indien de huurder toch een gedeelte beroepsmatig wil aanwenden, hoeveel extra huur moet u jaarlijks dan vragen opdat u netto (na belastingen) evenveel zal overhouden? Met...
  Klik hier
 • Rekentools - Vlaamse woonbonus vs. lagere registratierechten
  Volgens het regeerakkoord van de Vlaamse regering zullen de belastingplichtigen (wiens fiscale woonplaats in het Vlaams gewest is gevestigd) geen Vlaamse woonbonus meer kunnen genieten voor de vanaf 2020 aangegane hypothecaire leningen (notariële kredietakte). Dit werpt de vraag op of deze belastingplichtigen de aanschaffing (alsook authentieke akte) van hun beleende 'eigen' woning nog best in 2019 afronden (en dus beter niet uitstellen tot na 31 december 2019). Tegenover deze afschaffing van de 'Vlaamse' woonbonus...
  Klik hier
 • Rekentools - Huurherkwalificatie - inkomstenjaar 2019
  Verhuurt u als zaakvoerder of bestuurder een gebouw aan uw vennootschap, dan bepaalt de revalorisatiecoëfficiënt mee hoeveel huur u kunt vragen zonder dat die huur als loon geherkwalificeerd wordt. Voor inkomstenjaar 2019 werd die revalorisatiecoëfficiënt vastgelegd op 4,57 (art. 1 KB/WIB 92). Aan de hand van de bijgaande tool kunt u de berekening maken van de maximale huur die u in 2019 kunt vragen.
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard gratis woonst en energie - inkomstenjaar 2019
  Het voordeel gratis woonst hangt mee af van de indexatiecoëfficiënt voor het kadastraal inkomen. Met de bijgaande tool berekent u uw voordeel gratis woonst voor inkomstenjaar 2019, desgevallend inclusief het forfaitair voordeel voor verwarming en elektriciteit.
  Klik hier
 • Rekentools - Optimalisatie van huurinkomsten - inkomstenjaar 2018
  Aan de hand van uw eigen gegevens kunt u met deze tool berekenen hoeveel huur u kunt vragen aan uw vennootschap zonder dat die deels belast wordt als loon. U kunt ook nagaan wat de impact is van het feit dat u (of uw partner) geen zaakvoerder/bestuurder (meer) bent en van het eigendomsaandeel in het gebouw dat u verhuurt.
  Klik hier
 • Rekentools - Huurherkwalificatie - inkomstenjaar 2018
  Verhuurt u als zaakvoerder of bestuurder een gebouw aan uw vennootschap, dan bepaalt de revalorisatiecoëfficiënt mee hoeveel huur u kunt vragen zonder dat die huur als loon geherkwalificeerd wordt. Voor inkomstenjaar 2018 werd die revalorisatiecoëfficiënt vastgelegd op 4,47 (art. 1 KB/WIB 92). Aan de hand van de bijgaande tool kunt u de berekening maken van de maximale huur die u in 2018 kunt vragen.
  Klik hier
 • Rekentools - Huurherkwalificatie - inkomstenjaar 2016
  Verhuurt u als zaakvoerder of bestuurder een gebouw aan uw vennootschap, dan bepaalt de revalorisatiecoëfficiënt mee hoeveel huur u kunt vragen zonder dat die huur als loon geherkwalificeerd wordt. Voor inkomstenjaar 2016 werd die revalorisatiecoëfficiënt vastgelegd op 4,31 (art. 1 KB/WIB 92). Aan de hand van de bijgaande tool kunt u de berekening maken van de maximale huur die u in 2016 kunt vragen.
  Klik hier
 • Rekentools - Belastbare winst bij verkoop van een privé onroerend goed
  De meerwaarde die u realiseert bij de verkoop van onroerende goederen is in principe vrijgesteld, tenzij het gaat om een snelle verkoop. De gerealiseerde meerwaarde bij de verkoop van de gezinswoning kan echter worden vrijgesteld, zelfs in geval van een snelle verkoop. Deze tool helpt u om te bepalen of het gaat om een belastbare meerwaarde, berekent het bedrag van de meerwaarde en bepaalt de verschuldigde belasting.
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 8 resultaten