Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 20 resultaten
 • Rekentools - Huurprijs bij beroepsmatige aanwending door huurder van privépand
  Wanneer u als particulier een privépand verhuurt, zal de aanwending door de huurder een impact hebben op hoeveel u effectief netto (na belastingen) overhoudt. Zo zullen bij beroepsmatige aanwending de werkelijke huurinkomsten belast worden, daar waar u bij private aanwending belast wordt op het geïndexeerd kadastraal inkomen vermenigvuldigd met 1,40. Indien de huurder toch een gedeelte beroepsmatig wil aanwenden, hoeveel extra huur moet u jaarlijks dan vragen opdat u netto (na belastingen) evenveel zal overhouden? Met...
  Klik hier
 • Rekentools - Gebouw uit de vennootschap halen
  Heeft u een gebouw in uw vennootschap ondergebracht of bent u dat van plan, dan is het belangrijk om te weten hoe u later het gebouw terug uit de vennootschap kunt halen en welke gevolgen dit heeft. Deze rekentool geeft u voor uw concrete situatie een zicht op de geldstromen en op de fiscale afwikkeling op vlak van inkomstenbelastingen, btw en/of registratierechten zowel bij de vennootschap als bij u (als aandeelhouder) privé. Er zijn drie situaties die u kunt uitrekenen om een gebouw uit de vennootschap te...
  Klik hier
 • Rekentools - Huurherkwalificatie - inkomstenjaar 2020
  Verhuurt u als zaakvoerder of bestuurder een gebouw aan uw vennootschap, dan bepaalt de revalorisatiecoëfficiënt mee hoeveel huur u kunt vragen zonder dat die huur als loon geherkwalificeerd wordt. Voor inkomstenjaar 2020 werd die revalorisatiecoëfficiënt vastgelegd op 4,60 (art. 1 KB/WIB 92). Aan de hand van de bijgaande tool kunt u de berekening maken van de maximale huur die u in 2020 kunt vragen.
  Klik hier
 • Rekentools - Rendement van een belegging in vastgoed
  Door de lage rente en de onrust op de financiële markten overwegen veel beleggers in vastgoed te investeren. Bij een investering in vastgoed moet u met een heel aantal kosten rekening houden. Daarnaast zijn er belastingen, die verschillen naargelang de huurder het pand enkel privé of ook beroepsmatig gebruikt. Hoeveel bedraagt het echte rendement van een investering in vastgoed?
  Klik hier
 • Rekentools - Optimalisatie van huurinkomsten - inkomstenjaar 2020
  Aan de hand van uw eigen gegevens kunt u met deze tool berekenen hoeveel huur u kunt vragen aan uw vennootschap zonder dat die deels belast wordt als loon. U kunt ook nagaan wat de impact is van het feit dat u (of uw partner) geen zaakvoerder/bestuurder (meer) bent en van het eigendomsaandeel in het gebouw dat u verhuurt.
  Klik hier
 • Rekentools - Lijst van werken die al dan niet mogelijk zijn tegen 6% btw
  Voor wie werkzaam is in de bouwsector is het niet vanzelfsprekend om altijd zeker te zijn van het btw-tarief dat men moet toepassen. Wellicht stelt u zich ook vaak de vraag of u moet factureren met btw of met 'btw verlegd' (medecontractant). Aan de hand van deze rekenmodule vindt u een antwoord op uw vragen.
  Klik hier
 • Rekentools - Vlaamse woonbonus vs. lagere registratierechten
  Volgens het regeerakkoord van de Vlaamse regering zullen de belastingplichtigen (wiens fiscale woonplaats in het Vlaams gewest is gevestigd) geen Vlaamse woonbonus meer kunnen genieten voor de vanaf 2020 aangegane hypothecaire leningen (notariële kredietakte). Dit werpt de vraag op of deze belastingplichtigen de aanschaffing (alsook authentieke akte) van hun beleende 'eigen' woning nog best in 2019 afronden (en dus beter niet uitstellen tot na 31 december 2019). Tegenover deze afschaffing van de 'Vlaamse' woonbonus...
  Klik hier
 • Rekentools - Berekening van de waarde van het vruchtgebruik
  Vruchtgebruikconstructies zijn doorgaans een doorn in het oog van de fiscus. Veel controleurs proberen dan ook op alle mogelijke manieren om vruchtgebruiken aan te vallen. De fiscus zal o.m. nagaan of het vruchtgebruik (en dus ook de naakte eigendom) correct gewaardeerd is. Wilt u alle fiscale discussies vermijden, dan gebruikt u voor de berekening van de waarde van het vruchtgebruik het beste de actualisatievoet die de Rulingdienst in 2016 naar voren geschoven heeft, nl. het nettohuurrendement van het pand....
  Klik hier
 • Rekentools - Optimalisatie van huurinkomsten - inkomstenjaar 2019
  Aan de hand van uw eigen gegevens kunt u met deze tool berekenen hoeveel huur u kunt vragen aan uw vennootschap zonder dat die deels belast wordt als loon. U kunt ook nagaan wat de impact is van het feit dat u (of uw partner) geen zaakvoerder/bestuurder (meer) bent en van het eigendomsaandeel in het gebouw dat u verhuurt.
  Klik hier
 • Rekentools - Huurherkwalificatie - inkomstenjaar 2019
  Verhuurt u als zaakvoerder of bestuurder een gebouw aan uw vennootschap, dan bepaalt de revalorisatiecoëfficiënt mee hoeveel huur u kunt vragen zonder dat die huur als loon geherkwalificeerd wordt. Voor inkomstenjaar 2019 werd die revalorisatiecoëfficiënt vastgelegd op 4,57 (art. 1 KB/WIB 92). Aan de hand van de bijgaande tool kunt u de berekening maken van de maximale huur die u in 2019 kunt vragen.
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 20 resultaten