Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 26 resultaten
 • Rekentools - Huurprijs bij beroepsmatige aanwending door huurder van privépand
  Wanneer u als particulier een privépand verhuurt, zal de aanwending door de huurder een impact hebben op hoeveel u effectief netto (na belastingen) overhoudt. Zo zullen bij beroepsmatige aanwending de werkelijke huurinkomsten belast worden, daar waar u bij private aanwending belast wordt op het geïndexeerd kadastraal inkomen vermenigvuldigd met 1,40. Indien de huurder toch een gedeelte beroepsmatig wil aanwenden, hoeveel extra huur moet u jaarlijks dan vragen opdat u netto (na belastingen) evenveel zal overhouden? Met...
  Klik hier
 • Rekentools - Gebouw uit de vennootschap halen
  Heeft u een gebouw in uw vennootschap ondergebracht of bent u dat van plan, dan is het belangrijk om te weten hoe u later het gebouw terug uit de vennootschap kunt halen en welke gevolgen dit heeft. Deze rekentool geeft u voor uw concrete situatie een zicht op de geldstromen en op de fiscale afwikkeling op vlak van inkomstenbelastingen, btw en/of registratierechten zowel bij de vennootschap als bij u (als aandeelhouder) privé. Er zijn drie situaties die u kunt uitrekenen om een gebouw uit de vennootschap te...
  Klik hier
 • Rekentools - Huurherkwalificatie - inkomstenjaar 2020
  Verhuurt u als zaakvoerder of bestuurder een gebouw aan uw vennootschap, dan bepaalt de revalorisatiecoëfficiënt mee hoeveel huur u kunt vragen zonder dat die huur als loon geherkwalificeerd wordt. Voor inkomstenjaar 2020 werd die revalorisatiecoëfficiënt vastgelegd op 4,60 (art. 1 KB/WIB 92). Aan de hand van de bijgaande tool kunt u de berekening maken van de maximale huur die u in 2020 kunt vragen.
  Klik hier
 • Rekentools - Gratis lening met vaste looptijd om privé een pand te kopen en te verhuren
  Met bijgaande rekentool kunt u berekenen hoeveel uw voordeel gratis lening u kost voor een lening met vaste looptijd aangegaan bij uw vennootschap. Indien uw vennootschap u een dergelijke lening toestaat voor de aankoop van een gebouw in privénaam dat u nadien (deels) verhuurt aan uw vennootschap,  dan wordt u privé belast op een voordeel gratis lening dat u echter privé in mindering kunt brengen van de huurinkomsten die u van uw vennootschap ontvangt. De huurgelden zelf kunt u gebruiken om uw maandelijkse...
  Klik hier
 • Rekentools - Rendement van een belegging in vastgoed
  Door de lage rente en de onrust op de financiële markten overwegen veel beleggers in vastgoed te investeren. Bij een investering in vastgoed moet u met een heel aantal kosten rekening houden. Daarnaast zijn er belastingen, die verschillen naargelang de huurder het pand enkel privé of ook beroepsmatig gebruikt. Hoeveel bedraagt het echte rendement van een investering in vastgoed?
  Klik hier
 • Rekentools - Optimalisatie van huurinkomsten - inkomstenjaar 2020
  Aan de hand van uw eigen gegevens kunt u met deze tool berekenen hoeveel huur u kunt vragen aan uw vennootschap zonder dat die deels belast wordt als loon. U kunt ook nagaan wat de impact is van het feit dat u (of uw partner) geen zaakvoerder/bestuurder (meer) bent en van het eigendomsaandeel in het gebouw dat u verhuurt.
  Klik hier
 • Rekentools - Berekening registratierechten op gemengde inbreng
  Brengt u een beroepsmatig pand in als kapitaal in uw vennootschap, dan moeten daarop in principe geen registratierechten betaald worden, maar slechts het vast recht van € 50. Wordt dat pand niet volledig in aandelen vergoed, dan moeten er op een stuk van dat pand wel 10% of 12,50% registratierechten betaald worden. Het is echter niet altijd eenvoudig om in dat geval de registratierechten correct te berekenen.
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard gratis woonst en energie - inkomstenjaar 2020
  Het voordeel gratis woonst hangt mee af van de indexatiecoëfficiënt voor het kadastraal inkomen. Met de bijgaande tool berekent u uw voordeel gratis woonst voor inkomstenjaar 2020, desgevallend inclusief het forfaitair voordeel voor verwarming en elektriciteit.
  Klik hier
 • Rekentools - Lijst van werken die al dan niet mogelijk zijn tegen 6% btw
  Voor wie werkzaam is in de bouwsector is het niet vanzelfsprekend om altijd zeker te zijn van het btw-tarief dat men moet toepassen. Wellicht stelt u zich ook vaak de vraag of u moet factureren met btw of met 'btw verlegd' (medecontractant). Aan de hand van deze rekenmodule vindt u een antwoord op uw vragen.
  Klik hier
 • Rekentools - Vlaamse woonbonus vs. lagere registratierechten
  Volgens het regeerakkoord van de Vlaamse regering zullen de belastingplichtigen (wiens fiscale woonplaats in het Vlaams gewest is gevestigd) geen Vlaamse woonbonus meer kunnen genieten voor de vanaf 2020 aangegane hypothecaire leningen (notariële kredietakte). Dit werpt de vraag op of deze belastingplichtigen de aanschaffing (alsook authentieke akte) van hun beleende 'eigen' woning nog best in 2019 afronden (en dus beter niet uitstellen tot na 31 december 2019). Tegenover deze afschaffing van de 'Vlaamse' woonbonus...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 26 resultaten