Praktische gidsen

Vastgoed en complexe papierwinkel

Deel 15 - Verwaarlozingsheffing

3. Leegstands- en verwaarlozings­heffing in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

3.1. Gemeentelijke leegstandsheffing

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest bestaan eveneens de gemeentelijke heffingen op krot­woningen, onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen. Vrijwel elke van de 19 gemeenten hanteert evenwel een ander bela...