Praktische gidsen

Vastgoed en complexe papierwinkel

Deel 15 - Verwaarlozingsheffing

2. Leegstands- en verwaarlozings­heffing in het Waals gewest

2.1. Belasting op verlaten woningen

Met het decreet van 12 mei 2005 tot opheffing van de belasting op de verlaten woningen in het Waals gewest komt de heffingsbevoegdheid nu volledig toe aan de gemeenten op dit gebied.