Praktische gidsen

Vastgoed en complexe papierwinkel

Deel 15 - Verwaarlozingsheffing

In alle gewesten bestaat er een verwaarlozingsheffing op welbepaalde onroerende goederen.
Voor Vlaanderen is de leegstandsheffing inzake gebouwen en/of woningen sinds 1 januari 2010 niet langer een gewestelijke, maar een gemeentelijke heffing. Hetzelfde geldt voor de belasting op verlaten woningen in het Waals gewest.
De verschillende gemeentelijke heffingen vallen echter buiten het bestek van dit boek.
Naast de heffingen op woningen en gebouwen bestaan er in de verschillende gewesten ook heffingen op bedrijfsgebouwen/bedrijfsruimten.