Praktische gidsen

Vastgoed en complexe papierwinkel

Deel 13 - Voorkooprechten

Het recht van voorkoop is een recht dat de houder ervan de mogelijkheid biedt om een ­onroerend goed dat verkocht wordt, aan te kopen bij voorkeur boven iedere andere persoon.
Indien er een voorkooprecht geldt, mag de eigenaar dus alleen verkopen nadat hij de be­gunstigden van het voorkooprecht de kans gegeven heeft om hun recht uit te oefenen. ­Indien deze begunstigde zijn voorkooprecht uitoefent, verwerft hij het onroerend goed in plaats van de oorspronkelijke kandidaat-koper, tegen de prijs en de voorwaarden van de kandidaat-­koper.
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de wettelijke voorkooprechten zoals het voorkoop­recht van de pachter, de decretale voorkooprechten die versch...