Praktische gidsen

Vastgoed en complexe papierwinkel

Deel 12 - Stedenbouwkundige informatie­verplichtingen

3. Stedenbouwkundige informatie­verplichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

De informatieverplichtingen in geval van de verkoop of de verhuur voor meer dan negen jaar, van een bebouwd of onbebouwd goed, alsook in de aktes van vestiging van erfpacht of van opstal, richten zich voornamelijk tot de notaris (artikel 281/1 en 280, Brussels Wetboek van ruimtelijke ordening van 9 april 2004).