Praktische gidsen

Vastgoed en complexe papierwinkel

Deel 12 - Stedenbouwkundige informatie­verplichtingen

2. Stedenbouwkundige informatie­verplichtingen in het Waals gewest

Van toepassing was hier het Waalse Wetboek van ruimtelijke ordening, steden­bouw, patrimonium en energie (Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, afgekort: CWATUPE) van 14 mei 1984. De artikelen 1 tot 128, en 129quater tot 184 van voormeld wetboek werden echter opgeheven middels decreet van 20 juli 2016.
Deze artikelen worden voortaan opgenomen in het ni...