Praktische gidsen

Vastgoed en complexe papierwinkel

Deel 8 - Asbestinventaris

4. Wat zijn de sancties?

Aangezien er nog geen verplichtingen i.v.m. het voorleggen van documenten in geval van een overdracht bestaan, bestaan er nog geen sancties.
Voor wat betreft de verplichtingen aangaande de asbestinventarisatie e.d. bevat het KB van 2006 geen specifieke strafbepalingen, zodat er voor de strafrechte­lijke verantwoordelijkheid naar de Welzijnswet gekeken moet worden.
Artikel 80 en volgende bepalen dat de werkgever, de aangestelde of de last­hebber s...