Praktische gidsen

Vastgoed en complexe papierwinkel

Deel 8 - Asbestinventaris

1. Specifieke federale wetgeving ter bescherming van werknemers

De wetgeving inzake asbest is nog deels federaal en o.a. terug te vinden in het KB van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest.
Dit KB is de omzetting van de Europese richtlijn 2003/18/EG van het Europees parlement en de raad van 27 maart 2003 tot wijziging van de richtlijn 83/477/EEG van de raad van 19 september 1983 betreffende de bescherming van werk­nemers tegen de ...