Praktische gidsen

Vastgoed en complexe papierwinkel

Deel 5 - Conformiteitsattest

Overzicht

Vlaams gewest
Bron
Art. 7-14 decreet houdende de Vlaamse Wooncode