Praktische gidsen

Woningfiscaliteit

Deel II. Wanneer heeft u (nog) recht op de woonbonus?

3. Welk fiscaal voordeel geeft de woonbonus u in Vlaanderen?

3.1. Geen aftrek, maar een belastingvermindering

‘Aftrek’ kan niet meer. Dat komt doordat de gewesten geen enkele bevoegdheid hebben met betrekking tot de belastbare basis en een aftrek – zoals de woonbonus vroeger was – gebeurt juist op dat niveau van de belastbare inkomsten. Vandaar dat de aftrek o...