Praktische gidsen

Woningfiscaliteit

Deel II. Wanneer heeft u (nog) recht op de woonbonus?

1. Aan welke voorwaarden moet er voldaan zijn in de drie gewesten?

In dit eerste hoofdstuk gaat het over de zgn. gewestelijke woonbonus. Vereist daarvoor is dat de kapitaalaflossingen, de interesten en de premie schuldsaldoverzekering op het tijdstip van de betaling betrekking hebben op de eigen woning in de zin van de Bijzondere Financieringswet.
Hebben de uitgaven op het tijdstip van de betaling geen betrekking op de eigen woning, dan behoren ze tot de federale bevoegdheid en het fiscaal voordeel dat dan genoten kan worden, is afhankelijk van het ...