Praktische gidsen

Woningfiscaliteit

Deel VI. Bestaat de fameuze ‘gewone interestaftrek’ nog?

2. Aan welke voorwaarden moet de lening voldoen?

2.1. Voorwaarden die zowel op federaal als op gewestelijk vlak gelden

Betaalde interesten geven recht op de gewone interestaftrek (federaal) dan wel op de belasting­vermindering voor gewone interesten (gewestelijk) en zijn dus m.a.w. (on)rechtstreeks aftrekbaar van de onroerende inkomsten, voor zover die interesten: