Praktische gidsen

Woningfiscaliteit

Deel V. Wat blijft er nog over van de zgn. bijkomende interestaftrek?

3. Welk fiscaal voordeel levert u dit in het voorkomende geval nog op?

3.1. Sowieso geen aftrek meer, maar ook een belasting­vermindering

Gewestelijk én federaal. Dat de gewesten geen belastingaftrek mogen verlenen, weet u inmiddels al. Een aftrek is immers een ingreep op de belastbare basis en daartoe zi...