Praktische gidsen

Woningfiscaliteit

Deel I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud

2. Wat is precies de ‘eigen woning’ waarvoor de gewesten bevoegd zijn?

2.1. Ruimer dan de woning die u zelf bewoont! Hoezo?

Basisdefinitie. De Bijzondere Financieringswet die de bevoegdheid over de eigen woning exclusief toebedeelt aan de gewesten, heeft het begrip ‘eigen woning’ zelf als volgt gedefinieerd: “De ‘eigen’ woning is de woning die de belastingp...