Praktische gidsen

Woningfiscaliteit

Deel V. Wat blijft er nog over van de zgn. bijkomende interestaftrek?

2. Aan welke voorwaarden moe(s)t er dan sowieso voldaan zijn?

2.1. Algemene voorwaarden met betrekking tot de lening

2.1.1. Hypothecaire lening

</...