Praktische gidsen

Woningfiscaliteit

Deel V. Wat blijft er nog over van de zgn. bijkomende interestaftrek?

1. Voor welke leningen kan dit nog van toepassing zijn?

Al langer afgeschaft. Tot en met aanslagjaar 2005 gaven de interesten van bepaalde hypothecaire leningen, naast de gewone interestaftrek, ook recht op de zgn. bijkomende interestaftrek. Deze aftrek werd toegepast op het globaal belastbaar inkomen. Concreet kreeg u daardoor dus een aftrek van de hoogste schijf van uw inkomen.
Wel een overgangsmaatregel. Voor hypothecaire leningen die gesloten werden sinds aan...