Praktische gidsen

Woningfiscaliteit

Deel IV. Het voordeel langetermijnsparen indien niets anders van toepassing

1. Het langetermijnsparen na de zesde staatshervorming

Naargelang de woning eigen is of niet. Inzake het langetermijnsparen geldt dezelfde opdeling tussen het federale en het gewestelijke niveau. Gaat het immers om een woning die de eigen woning is, dan geldt in het voorkomende geval de gewestelijke belastingvermindering langetermijnsparen. Betreft het daarentegen een niet-eigen woning, dan is in het voorkomende geval de federale vermindering langetermijnsparen van toepassing.
<...