Praktische gidsen

Woningfiscaliteit

Deel I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud

1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning

1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd

De zesde staatshervorming in een notendop. In grote lijnen komt de laatste staatshervorming erop neer dat de fiscale autonomie van de gewesten aanzienlijk uitgebreid werd. Ze hebben m.a.w. nieuwe fiscale bevoegdheden verkregen die vastgelegd zijn in de z...