Praktische gidsen

Een tweede verblijf kopen

Deel 6 - Erfenis en successieplanning

96. Kan ik met geld uit een erfenis een appartement kopen op mijn naam alleen?

Als echtgenoten die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel een onroerend goed aankopen, wordt dat geacht gemeenschappelijk te zijn. Deze regel geldt ongeacht of dat goed gekocht werd met gemeenschappelijk, dan wel met eigen geld. Op die regel bestaat wel een uitzondering. Meer bepaald kan een van de echtgenoten een onroerend goed aankopen op zijn naam alleen als er sprake is van een zogenaamde ‘onroerende wederbelegging’.