Praktische gidsen

Een tweede verblijf kopen

Deel 5 - Huwelijk en samenwonen

93. Ik woon samen. De notaris raadt aan een beding van aanwas op te nemen. Wat is dat?

Als u feitelijk samenwoont, bent u geen wettelijke erfgenaam van uw partner. Woont u wettelijk samen, dan heeft u wel een beperkt erfrecht. Dat slaat echter alleen op het vruchtgebruik van de gezinswoning en het kan u bovendien bij testament afgenomen worden. U kunt uw samenwonende partner wel begunstigen via een testament. Dat kan echter geen afbreuk doen aan de rechten van uw reservataire erfgenamen (uw kinderen). Een testament k...