Praktische gidsen

Een tweede verblijf kopen

Deel 4 - Belastingen

82. Hoe word ik belast als ik een handelspand verhuur?

Als u een onroerend goed verhuurt dat uw huurder gebruikt voor beroeps­doeleinden, dan wordt u belast op het netto onroerend inkomen dat u uit de huur haalt. Concreet gaat het daarbij om de ontvangen huurinkomsten en de huurvoordelen (men noemt dat de brutohuur) welke verminderd worden met een forfaitaire kostenaftrek. Onder ‘huurvoordelen’ moet verstaan worden: de uitgaven die contractueel opgelegd worden aan de huurder, hoe...