Praktische gidsen

Een tweede verblijf kopen

Deel 2 - Beheer

27. Moet ik als eigenaar van een appartement rekening houden met het reglement van inwendige orde? Wat staat daar zoal in?

Als u een appartement wilt kopen, is het belangrijk op voorhand het reglement van inwendige orde na te lezen en te zien wat daar zoal in staat. Als mede-eigenaar binnen het gebouw moet u de afspraken die daarin opgenomen zijn, in principe naleven (tenzij er bijvoorbeeld ongeldige bepalingen in zouden staan). Ook uw huurders moeten zich daarnaar gedragen. Zijn er bepaalde zaken waar u niet mee kunt leven, dan den...