Praktische gidsen

Een tweede verblijf kopen

Deel 1 - Aankoop

13. Kan ik een huis of appartement kopen als ik nog niet weet of ik wel een lening krijg?

Zodra u een compromis tekent voor de aankoop van een huis of appartement, zit u aan de koop vast. Het compromis is nu eenmaal bindend. U kunt daar later niet op terugkomen als u uiteindelijk van de bank geen lening krijgt.
De verkoper kan, als u door het niet krijgen van een lening de koopprijs niet kunt betalen, eisen dat de koop toch gewoon doorgaat. Veelal zal hij echter de ontbinding van de koop met betaling van een s...