Praktische gidsen

Een tweede verblijf kopen

Deel 1 - Aankoop

11. Binnen welke termijn moet ik betalen als ik koop via een openbare verkoop?

Als u een onroerend goed koopt op een openbare verkoop, moet u er rekening mee houden dat u meestal maar over een korte termijn beschikt om de koop­prijs en de kosten te betalen. Slaagt u daar niet in, dan riskeert u niet alleen interesten te moeten betalen, de kans bestaat dan zelfs dat er een procedure ‘rouwkoop’ gestart wordt.
<...