Praktische gidsen

Handelshuur en huur van andere bedrijfsruimtes

Deel 13. Lijst modellen

Handelshuurovereenkomst
Verhuur van een handelspand voor korte duur (Vlaanderen)
Clausule recht van voorkoop van de huurder bij onderhandse verkoop