Praktische gidsen

Handelshuur en huur van andere bedrijfsruimtes

Deel 10. Btw te betalen op de handelshuur?

1.  Het optioneel stelsel van verhuur onder stelsel van btw trad in werking in januari 2019.
Deze mogelijkheid bestaat enkel in een b2b-context, met andere woorden, wanneer de huurder onderworpen is aan btw. Het gebouw moet bovendien exclusief voor de btw-plichtige activiteit aangewend worden.
Het optioneel stelsel van btw geldt enkel voor nieuwbouw of fundamentele vernieuwbouw die aanving op 1 oktober 2018:
  • Nieuwbouw: verhuur van nieuwe gebouwen sinds 1 januari 2019. De btw-optie kan enkel uitgeoefend worden voor zover er op de oprichtingswerken zelf van het gebouw of delen ervan nooit btw opeisbaar geworden is vóór 1 ...