Praktische gidsen

Handelshuur en huur van andere bedrijfsruimtes

Deel 7. Huurhernieuwing

1. Wat is precies het belang?

Zeer typisch voor de Handelshuurwet is dat er een procedure voorzien is die het voor de huur­der mogelijk maakt om ook na het initieel voorziene einde van het handelshuurcontract (in principe na negen jaar) zijn handelsactiviteit in het gehuurde pand voort te zetten.
De Handelshuurwet biedt net voor die situatie immers de nodige garanties aan de huurder. Men gaat er daarbij van uit dat de locatie van de zaak van doorslaggevend belang is voor een winkel, een horecazaak. Zo...