Praktische gidsen

Handelshuur en huur van andere bedrijfsruimtes

Deel 6. Overdracht van huur

1. Waarover gaat het?

Wanneer u uw huurovereenkomst overdraagt, komt er een rechtstreekse huurrelatie tot stand tussen de verhuurder en de overnemer. De huurder die het huurcontract overdraagt, kan in principe niet meer verplicht worden om het huurcontract na te leven.
Het is m.a.w. de nieuwe huurder die het huurcontract overneemt, die rechtstreeks huurder wordt, zelf rechtstreeks aan de verhuurder de huur moet betalen, moet zorgen voor de nodige herstellingen (voor zover ze door de huurder uitgev...