Praktische gidsen

Handelshuur en huur van andere bedrijfsruimtes

Deel 5. Brand-, water-, storm- en andere schade: goed verzekerd, goed huurcontract?

1. In de eerste plaats een probleem van de huurder

De verhuurder die een woning of appartement ter beschikking stelt van een huurder, mag erop rekenen dat de huurder hem die woning/dat appartement aan het einde van de huur weer in de oorspronkelijke staat ter beschikking stelt. Die zgn. restitutieplicht is een resultaats­verbintenis (Luik, 20.12.2012). In principe is het dus de huurder die het risico loopt dat de woning of het appart...