Praktische gidsen

Handelshuur en huur van andere bedrijfsruimtes

Deel 3. Herziening huurprijs

1. Waarover gaat het?

Normaal gezien wordt de huurprijs in het handelshuurcontract vastgelegd voor de hele duur van de overeenkomst. Meestal wordt daarbij voorzien dat elk jaar de huurprijs geïndexeerd wordt, zodat de nieuwe huurprijs toch nog wat kan verschillen van wat afgesproken was in het oorspronkelijke huurcontract.
In de Handelshuurwet is er echter voorzien dat er in bepaalde gevallen ook tussentijds een her­ziening van de huurprijs mogelijk is (art. 6 Handelshuu...