Praktische gidsen

Handelshuur en huur van andere bedrijfsruimtes

Deel 1. Uw handelshuurcontract doorgelicht

1. Wat (ver)huurt u?

Het is uiteraard vooreerst van groot belang om in het huurcontract af te spreken wat u precies huurt. Afhankelijk van de bestemming van wat u (ver)huurt, zal ook duidelijk worden of de huur al dan niet ‘automatisch’ onder de regels van de handelshuur valt.