Praktische gidsen

Onroerend goed schenken

Deel II. De nieuwe schenkbelasting

5. De nieuwe tarieven in de onroerende schenkingsrechten in het Waals gewest

5.1. Algemeen

In navolging van het Vlaams gewest, en gelijktijdig met het Brussels Hoofdstedelijk gewest, heeft de Waalse decreetgever eveneens zijn tarieven in de onroerende schenkingsrechten verlaagd.
In tegenstelling tot het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk gewest, verkoos het Waals gewest in ee...