Praktische gidsen

Onroerend goed schenken

Deel II. De nieuwe schenkbelasting

3. De tarieven in de onroerende schenkbelasting in het Vlaams gewest

3.1. Algemeen

De tarieven in de onroerende schenkbelasting werden in het Vlaams gewest met ingang van 1 juli 2015 drastisch verlaagd, maar de essentiële principes van belastingheffing bleven ongewijzigd. Zo zijn de tarieven nog steeds toe te passen per schenker en per begiftigde. Wanneer twee schenkers twee personen willen begiftigen (vader ...